Chuck Berry:永恒与一瞬

By:Billboard China2017-03-19 14:21:21

3月18日,摇滚先驱Chuck Berry去世。Billboard整理了他生命中那些被镜头定格的经典瞬间。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提示

请输入关键词

× 扫描或长按保存二维码分享